Projektanti

Ing. Peter Žalman

Úvod

Meno:Ing. Peter Žalman
Štát:Česká Republika
Kraj:Praha kraj
Mesto:Praha
Psč:12000
Ulica:Londynska 48
Kontaktná osoba:Peter Žalman
Telefonický kontakt:739772401
Email:peter.zalman@gmail.com

Špecializácia

Pozemné stavby
Statika a dynamika stavieb
©2008 projektanti.sk. Všetky práva vyhradené.